23 września 2015. czy koniec świata?

Tak straszą mainstreamowe media a jak jest na prawdę? co sie wydarzy?

Poniżej 11 ważnych wydarzeń, które zmienią  świat nie do poznania:

 

1. Koniec operacji Jade Helm ’15 zaplanowany jest na wrzesień 2015 r.

 

Jade Helm to „realistyczne” ćwiczenia wojskowe na terenie 7 stanów, trwające 8. tygodni w które zaangażowane są elitarne oddziały wojska USA. Oddziały mają „działać w ukryciu” pośród ludności cywilnej. Niektórzy obserwatorzy wskazują, że rząd amerykański przygotowuje się w ten sposób do wprowadzenia stanu wojennego.

 

2. Siedemdziesiąta sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie poświęcona głosowaniu nad uznaniem „państwa palestyńskiego” w dniu 15 września 2015 r.

 

Jest prawdopodobne, że Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowi państwo palestyńskie, co będzie oznaczało, iż podzielona Jerozolima jest stolicą zarówno Izraela, jak i Palestyny. Granica wyznaczona w 1967 r. stanie się ostateczną linią podziału między tymi narodami. Ponadto Watykan podjął kolejne kroki w kierunku uznania Palestyny państwem, podpisując (w wyniku trwających 15 lat negocjacji) pierwsze porozumienie regulujące działalność kościoła rzymskokatolickiego na tym obszarze.

 

3. Obecna Szmita kończy się 13 września 2015 r.

 

Każdy okres 7 lat jest w judaizmie określany mianem roku szabatowego lub Szmity, który to termin oznacza „umorzenie długów”.

 

„Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.” Pwt. 15:1.

 

Znajdujemy się obecnie w roku Szmity, który rozpoczął się 13. 09. 2014 r. Okres ten kończy się dnia 13. 09. 2015 r. Na ten dzień przypada żydowskie święto noworoczne Rosz ha-Szana, które rozpoczyna się o zachodzie słońca.

 

4. Rok Jubileuszowy rozpoczyna się z dniem 23 września 2015 r.

 

W 25. rozdziale Księgi Kapłańskiej, wersy 8-10, czytamy:

 

„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.”

 

Rok Jubileuszowy wypada co każde 50 lat. W tym czasie wszystkie długi zostają umorzone, a niewolnicy i więźniowie wyswobodzeni. Rok ten rozpoczyna Dzień Pojednania, najświętszy w żydowskim kalendarzu. Jest to dzień pokuty za grzechy, postu i modlitwy. Zaczyna się on pod koniec Święta Trąbek (Rosz ha-Szana)10. dnia 7. miesiąca (Tiszri). Dzień Pojednania zwany jest również Dniem Sądnym. Mówi się, że zwiastuje on „Dzień Pański”.

 

Ostatnim Rokiem Jubileuszowym był rok 1967, w którym, w dniach 5-10 czerwca, Izrael pokonał Egipt, Jordanię i Syrię oraz zajął półwysep Synaj, Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu, wschodnią Jerozolimę i Wzgórza Golan.

 

Od czasu wniebowstąpienia Jezusa miało miejsce 40 Roków Jubileuszowych. Liczba 40 jest istotna w Biblii. 40 odnosi się do okresu próby, np.: 40 lat pobytu Mojżesza w Egipcie, 40 lat od czasu Wygnania aż do śmierci Mojżesza, 40 lat spożywania manny przez Izrael, 40 dni spędzonych przez Mojżesza na górze Synaj podczas gdy przez ten czas dzieci Izraela były wypróbowane przez Boga, 40 lat wędrówki Izraela, 40 lat rządów Dawida jako Króla Izraela, 40 lat rządów Salomona, 40 dni pobytu Jonasza w Niniwie, 40 lat panowania Jozjasza nad Judą, 40 dni postu Jezusa na pustyni przed Jego kuszeniem i wreszcie 40 dni nauki po Jego zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem.

 

5. Czwarty krwawy księżyc z obecnej tetrady biblijnej przypada na 28 września 2015 r.

 

Zaćmienie księżyca ma miejsce podczas przejścia naszej planety między Słońcem, a księżycem. Niektóre promienie słoneczne zakrzywiają się wokoło ziemi, wskutek czego księżyc wydaje się być zabarwiony na czerwono w czasie jego całkowitego zaćmienia. Zjawisko to nazywane jest „krwawym księżycem”. Mianem tetrady określamy 4 następujące po sobie, pełne zaćmienia księżyca. W Księdze Joela przeczytamy, że : „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.” (Ks. Joela 2: 31).

 

6. Muzułmańskie Święto Ofiarowania Id al-Adha przypada na 23 września 2015 r.

 

To najważniejsze święto muzułmańskie upamiętnia wolę „Ibrahima” (Abrahama) by rzekomo złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izmaela. Tak naprawdę jednak synem tym był Izaak, którego to nasienie pobłogosławił Bóg i którego chciał poświęcić Abraham, a nie Izmael.

 

7. Okultyści związani z ruchem New Age twierdzą, że rok 2015 jest międzynarodowym „Rokiem Światła”/”Wielkiej Przemiany”

 

Pogański ruch New Age, znany także jako system Bestii/Antychrysta przekonuje miliony do swojej pokrętnej idei wkroczenia w nową rzeczywistość- Piąty wiek (Wodnika). Krótko rzecz ujmując, ci neopoganie wierzą, iż ludzie są w stanie stać się boskimi, wszechwiedzącymi istotami, jeśli posiądą „nowe pojmowanie prawdziwej natury naszej rzeczywistości”. Dokładnie w ten sam sposób Szatan skusił Ewę do zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła (por. Ks. Rodz. 2:9 oraz 2 Kor. 11:14-15).

 

8. Prorocze programowanie (ang. „predictive programming”- przyp. Tłum.) w mediach głównego nurtu ostrzega nas przed 23 września 2015 r.

 

Rozumiemy, że elita ma określone „zasady postępowania”, których musi przestrzegać. Jedna z nich obliguje ich do ostrzegania przed masowymi rytuałami/terrorystycznymi atakami fałszywej flagi. Nie jest istotne, jak bardzo zawoalowane mogą być to wskazówki, albo jak wielce nieprawdopodobnym wydaje się fakt odkrycia ich przed danym zdarzeniem.

 

Dla przykładu w odniesieniu do filmu „Evan Wszechmogący” wymienia się 22 września jako ostatni dzień, by „wejść do arki”. Jest to jawne szyderstwo z Arki Noego i wielkiego potopu mającego oczyścić świat. Akcja filmu „Igrzyska Śmierci” (ang. „The Hunger Games” – przyp. tłum.) rozgrywa się w bogatym mieście stołecznym państwa totalitarnego, zwanym Kapitol, które twardą ręką zarządza osiedlami biedoty żyjącej w skrajnym ubóstwie. Odzwierciedla to plany utworzenia w Ameryce 11 megamiast. W każdym z nich ma mieszkać 6 milionów ludzi, a w sumie liczyć one mają 66 milionów obywateli. Innym przesłaniem w tym filmie jest stwierdzenie, że obywatele są własnością państwa i to państwo ma władzę nad życiem i śmiercią każdego z nas. Wiele innych, nowych filmów, takich jak „Zapowiedź”, „Kraina Jutra” czy „Dzień Zagłady” (ang. odpowiednio: „Knowing”, ”Tomorrowland” i „Deep Impact”- przyp. tłum.) również wskazuje na wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu.

 

9. Francuski minister ostrzega, że „chaos klimatyczny” rozpocznie się 23 września 2015 r.

 

Dnia 13 maja 2014 r. podczas wspólnego wystąpienia Johna Kerry’ego i francuskiego ministra spraw zagranicznych Laurenta Fabiusa padły następujące słowa: „Jak powiedziałem, zostało nam 500 dni by uniknąć chaosu klimatycznego. Wiem, że prezydent Obama i sam John Kerry są zaangażowani w tę sprawę i jestem pewien, że z pomocą ich i wielu innych sprzymierzeńców osiągniemy sukces w tej szalenie ważnej kwestii.”

 

10. Papież Franciszek odwiedzi Stany Zjednoczone i wygłosi przemowę przed Kongresem 24 września 2015 r.

 

Wrześniowa wizyta papieża kościoła rzymskokatolickiego w parlamencie amerykańskim będzie wydarzeniem bezprecedensowym w historii USA, gdyż nigdy wcześniej żaden biskup Rzymu ani przywódca religijny nie miał takiej sposobności.

 

Pojawia się pytanie jaki związek ze zmianami klimatycznymi czy nawet astrologią ma papiestwo, jak również dlaczego Watykan „dzieli swoją przestrzeń” z teleskopem o nazwie „Lucyfer” w Obserwatorium Watykańskim na górze Mount Graham w Tucson w stanie Arizona.

 

Amerykański kapłan katolicki, brat Malachi Martin stwierdził, iż „najwyższe kręgi władzy we Watykanie wiedzą, co się zbliża w kierunku ziemi i że będzie to miało kolosalne znaczenie w nadchodzących latach”.

 

Jeśli byłbyś, czytelniku, głową kościoła katolickiego, to czy pozwoliłbyś na coś takiego? Odpowiedź brzmi „tak”, jeśli otwarcie czciłbyś Lucyfera podczas watykańskich ceremonii wielkanocnych. Na jednym z dostępnych w internecie nagrań w trakcie tegorocznej wigilii paschalnej w Watykanie widzimy kapłana śpiewającego:

 

 

„Ognisty Lucyfer odnajduje ludzkość/Mówię: O, Lucyferze, który nigdy nie zgaśniesz/Chrystus twym synem jest/Ten, który powrócił z piekła i zesłał swe światło pokoju na ludzkość/Żyje i króluje teraz i na wieki”.

 

Z kolei Jose Gabriel Funes, argentyński jezuita i obecny dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, stwierdził, że „życie pozaziemskie nie tylko istnieje we wszechświecie, są oni „naszymi braćmi”, ale też gdy nastąpi jego manifestacja, potwierdzona zostanie prawdziwość wiary (rzymskokatolickiego) chrześcijaństwa i panowania Rzymu”.

 

Mówi się, że papież Franciszek odegra znaczącą rolę w przygotowaniu społeczeństwa do akceptacji istnienia pozaziemskich istot, tj. „obcych”.

 

11. NORAD przenosi się pod ziemię u podnóża góry Cheyenne w 2015 r.

 

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) ma w planach przeniesienie swojej siedziby do bunkru położonego u podnóża góry Cheyenne. W kwietniu tego roku Pentagon zawarł opiewający na sumę 700 milionów dolarów kontrakt z Raytheron Company, jednym z największych koncernów zbrojeniowych, zlecający firmie instalację nowego wyposażenia wewnątrz góry. Wydaje się, że elita zwiększa tempo przygotowań do ataku bronią elektromagnetyczną. Podczas gdy zainteresowanie reszty społeczeństwa przekierowano na programy typu reality show, doniesienia z tabloidów czy propagandę agendy LGBT, elita wydaje pieniądze z kieszeni podatnika na konstrukcję szeregu podziemnych schronów na całym świecie. Wyposażone są one w zapasy żywności, wody, broni, leków i wszystkiego, o czym tylko można pomyśleć, a co jest potrzebne do przeżycia w takich warunkach przez dłuższy czas. Gdy elity wchodzą do swych bunkrów, my, czyli ci, którzy ufundowali to ogromne przedsięwzięcie, ucierpimy na tym, czego oni się spodziewają, niezależnie od tego, czy będzie to atak elektromagnetyczny, jądrowy, uderzenie asteroidy itp.

 

W 6. rozdziale Apokalipsy Św. Jana przeczytamy zaś następujące słowa: „A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”.

 

http://detektywprawdy.pl/2015/06/08/illuminati-i-23-wrzesnia-2015/

Satanizm w amerykańskich szkołach

Powódź w Texasie

 

 https://www.youtube.com/watch?v=sE64BXfOui4
https://www.youtube.com/watch?v=-sAPQ9b_xRA

Fireball nad Wrexham

Wielka kulę ognistą zaobserwowano nad Wrexham

 

https://www.wrexham.com/wp-content/uploads/2012/09/metor-from-scotland-500x333.jpg

Rząd chiński chce aby w USA zmniejszono liczbę broni wśród cywilów

Oficjalna agencja prasowa rządu chińskiego, Xinhua, zażądał natychmiast przyjąć bardziej surowe środki kontroli broni w celu zmniejszenia liczby broni palnej wśród ludności USA.

Wypowiedź rządu Chin bazuje na tragedii w Newtown, gdzie przez szalonego zamachowca  zginęło 26 Amerykanów. Dwadzieścia ofiar to małe dzieci.

Powstaje pytanie, czy to rząd USA ma decydować o ograniczeniu broni, czy Chiny…..

Miliony niebieskich meduz na amerykańskich plażach

Picture of velella jellies on shore in Oregon

Erupcja wulkanu w Japonii

Obama i dekret wszczęcia stanu wojennego w czasie pokoju

Prezydent Obama podpisał dekret, który potencjalnie może dać mu prawo do wszczęcia stanu wojennego w Stanach Zjednoczonych w czasie pokoju lub podczas narodowego zagrożenia.

 

Wielu Amerykanów było zszokowanych, gdy dowiedziało się, że rozkaz ten daje prezydentowi praktycznie nieograniczoną władzę nad amerykańskimi obywatelami i ich mieniem. Wszystko w imię bezpieczeństwa narodowego oczywiście.

Według komunikatu prasowego Białego Domu, USA ” musi mieć bazę przemysłową i technologiczną, zdolną do zaspokajania potrzeb obronnych i może przyczynić się do wyższości technologicznej krajowego wyposażenia obronnego ” .

W tym celu Sekretarz Rolnictwa może przeznaczyć materiały takie jak ” zasoby żywności, zasoby zwierząt i dystrybucji maszyn rolniczych i nawozów handlowych. ”

To samo dotyczy wszystkich form energii, zasobów ochrony zdrowia, transportu, a nawet zasoby wodne.

 

Chociaż wiele zobaczyć jak inny grab zasilania przez administrację Obamy nie jest to pierwszy raz, że prezydent USA podpisał dekret, takich jak ten.

Jego nowy projekt jest tylko aktualizacją do dekretów podpisanych w 1994 roku przez prezydenta Clintona, które powołują podobne uprawnienia w czasie kryzysu.

Nawet Clintona EO 12919 była nowelizacją EO 10789, która została wydana przez administrację Eisenhowera z powrotem w 1958 roku.

 

Zakupy gotówkowe są już nielegalne w tym stanie

 

 

 

 

W stanie Luizjana jest zakaz stosowania środków pieniężnych we wszystkich transakcji dotyczących towarów używanych . Przedstawiciel państwa Ricky Hardy, współautor projektu ustawy, twierdzi, że projekt ustawy skierowany jest wobec przestępców, którzy handlują  kradzionymi towarami. Według Hardyego, „To jest mechanizm, który należy stosować, aby policja miała przewagę nad przestępcami.”

Ustawa zakazuje transakcji gotówkowych  określonych jako sprzedaż garażowa, pchle targi, sprzedawców przedmiotów specjalistycznych, a nawet sprzedawców non-profit. Co ciekawe, to wyraźne zwolnienie z tego zakazu lombardów.  Więc co się dzieje?

Projekt ustawy wykracza daleko poza zakaz transakcji gotówkowych. Jako prawnik Thad Ackel zauważa , ustawa wymaga:

… second-hand dealers to turn over a valuable business asset, namely, their business’ proprietary client information. For every transaction, a second-hand dealer must obtain the seller’s personal information such as their name, address, driver’s license number, and the license plate number of the vehicle in which the goods were delivered.

They must also make a detailed description of the item(s) purchased and submit this with the personal identification information of every transaction to the local policing authorities through electronic daily reports.

If a seller cannot or refuses to produce to the second-hand dealer any of the required forms of identification, the second-hand dealer is prohibited from completing the transaction.