23..09.2017 zderzenie Jupitera i Nibiru zapowiedzią APOKALIPSY I WIELKIEGO UCISKU?

 

Filmik dotyczy proroctwa z księgi Daniela 9:24.

“Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone.”

 

 

Proroctwa dotyczą też treści księgi Rodzaju 3:14-19.

 

Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. (16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. (17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

 

 

Bóg pozwala nam rozpoznać czas w jakim się znajdujemy
obecnie.

Bóg używa kalendarza księżycowego.

U Boga rok trwa 360 dni.

23 Wrzesień 2017 – to wg autora filmu czas opisany w
Apokalipsie 12.

Według autora czas w ks. rodzaju 3 – to rok 3.915 przed
Chrystusem. A na dzień 23 września 2017 – minie
dokładnie 6.017 lat panowania szatana na ziemi. Wtedy
przyszła śmierć na ziemię i trwa to do dziś.

 

2 list do koryntian 4:4 – to jest nasz wielki przywilej,
że zrozumieliśmy iż Bóg dał nam 2 tysiące lat temu
Zbawiciela.

 

” w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.”

 

Ks. Przysłów 25:2

 

“Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać”

 

Psalm 19:1

 

“Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego. (3) Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość. (4) Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu…”

 

Tak więc Bóg daje nam też informacje na niebie.
Wynika to z ks rodzaju 1:14 – że to co na niebie ma
służyć też jako znaki, jako informacja dla ludu Bożego.

Daniela 9:25 – jest opis czasu

Izrael ma te proroctwa aby być gotowymi na czas.

Zachariasza 9 :9 – opis w jaki sposób przyjdzie Pan Jezus

 

” Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy.”

 

 

Dwa powyższe fragmenty z Pisma, jako proroctwa, łączą
się w całość i wypełniają w czasie obecnym – EW.
Łukasza. Potwierdzeniem tego będą też znaki na niebie.

Łukasza 23:44

 

“A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, (45) gdy zaćmiło się słońce; i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje.

 

 

 

Najdłużej trwające pełne zaćmienie słońca trwa 7 minut i
29 sekund. A zaćmienie słońca po ukrzyżowaniu trwało
kilka godzin – więc to oczywiste, że było to zaćmienie
niezwykłe, spowodowane przez Boga jako znak. Trwało 3
godziny.

Odkryta planeta Nibiru ma podobno wielkość Jupitera
(księżyca?). Niby gazowy obiekt. Ponoć NASA
ukrywa informacje na temat tego NIBIRU. Kraje wysyłają
na antarktykę ekspedycje – razem pracują nad projektem
badania Nibiru. Anglia, Ameryka, Chiny, Japonia, Francja,
Włochy. Taka jest jego trajektoria że właśnie może być
obserwowany tylko z południowego bieguna czyli z
antarktyki. Położenie tego obiektu między ziemią, a
słońcem podczas ukrzyżowania, tak naprawdę spowodowało
zaćmienie śłońca oraz potężne trzęsienie ziemi. Ma to
uzasadnienie naukowe.

Smok będzie reprezentowany także przez obiekt kosmiczny
czyli przez Nibiru. Ten obiekt nie jest uznawany przez
oficjaną astronomię. Niektórzy myślą, że to Mars
reprezentuje smoka. Mars jest za daleko i nie jest dla
nas widoczny dlatego odrzucamy tę tezę.

 

Apokalipsa 12:4

” a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię”

 

 

ks rodzaju 3:14

 

” Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!”

 

Wynika z tego, że w Biblii opisana jest kolizja między
księżycem czyli kobietą, a smokiem czyli nibiru.

 

Apokalipsa 22:6

“I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać”

 

Co takiego mogłoby się stać, że wg opisu w apoklaipsie
nagle na ziemię zaczęłyby spadać asteroidy z nieba? Może
kolizja nibiru z Jupiterem?

 

On ukąsi ją w piętę… czyli
w dolną część Jupitera i wtedy zaczną spadać części
Jupitera na ziemię jako asteroidy. Będą spadać na ziemię
przez kilka godzin.

 

Apokalipsa 8:12

” od wód, bo stały się gorzkie. (12) I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc – podobnie.”

Marek 13:20

“A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni.”

 

Przysłów 10:27

” Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się.”

Łukasza 21:11,26

Izajazasz 2:19 – będą się chować po jaskiniach
dlatego tak kopią te tunele!? bo chcą się schować przed
tym wszystkim

Apokalipsa 8:7-12

Obserwujmy więc księżyc w tym czasie – od 23 września –
przez 2 do 4 lat?

Łukasza 21:25-28

Bóg kontroluje wszechświat i objawia nam to:

Amosa 3:7

“Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.”

 

Izajasza 46:9

“Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. (10) Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (“

Apokalipsa 22:6

 

Oddaj więc życie Jezusowi …. bo czas Jego przybycia
się zbliża.

 

Nikt nie ma pewności co do daty przyjścia Jezusa lub porwania Jego kościoła (zgromadzenia), ale mamy obowiązek czuwać i rozpoznawać te czasy.

Powyższy film może mieć głęboki sens, zważywszy na brak nagłośnienia powyższych faktów przez media mainstreamowe.

Kto wie, czy to, czego oczekiwał rok temu świat poszukiwaczy prawdy i badaczy apokalipsy nie zrealizuje się teraz. Nie widzę żadnego powodu poza oglądalnością, dla którego autorzy kanału God’s Roadmap to the End mieliby kłamać. Zwłaszcza, że w nazwie mają Boga.

Jeśli się nie mylą i coś się rozpocznie w tych dniach, tj 23 września 2017, to  ludzie żyjący bez upamiętniania się, nawrócenia od grzechów, mają bardzo mało czasu. Być może jesteśmy o krok od pochwycenia kościoła Jezusa Chrystusa.

Warto również dodać, iż Hollywood zawoalował ten fakt w filmie pt Jupiter, gdzie kobieta o takim imieniu zbawia świat.

 

Czy cokolwiek wydarzy się dnia 23.09.2017 lub tuż po nim zobaczymy. Rok temu z dnia 23.09 zrobiono z igły widły, ale kto nam zagwarantuje że nie był to fałszywy alarm mający na celu odwrócenie uwagi od prawidłowej daty?

Póki co, do bardzo symbolicznego zaćmienia słońca ma dojść w sierpniu tego roku nad Ameryką Północną.

 

 

 

 

 

 

Jedna myśl na temat “23..09.2017 zderzenie Jupitera i Nibiru zapowiedzią APOKALIPSY I WIELKIEGO UCISKU?

  • 16 lutego, 2019 o 12:38 pm
    Permalink

    Wg Biblii ziemia jest nieruchoma a gwiazdy, księżyc i słońce kręcą się nad nią i nie zagrażają jej zniszczeniem 😉

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *