Tag Archives: 23.09.2017

23..09.2017 zderzenie Jupitera i Nibiru zapowiedzią APOKALIPSY I WIELKIEGO UCISKU?

  Filmik dotyczy proroctwa z księgi Daniela 9:24. „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze